Verantwoorde Vis Prijs 2012

19 oktober 2011

Ondernemers met visie, durf, creativiteit en innoverend vermogen, passie of doorzettingsvermogen worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de Verantwoorde Vis Prijs 2012. Nominaties kunnen komen van leden van de Commissie Verantwoorde Vis, maar ook kunnen ondernemers zichzelf kandideren.

Criteria zijn onder meer een veilige verwerking en verantwoorde distributie van de producten, de voedselveiligheid centraal stellen en het zich houden aan wet- en regelgeving, en het helpen in stand houden van natuurlijke hulpbronnen en het ecosysteem.

De Verantwoorde Vis Prijs is een initiatief van de Commissie Verantwoorde Vis (CVV). Deze commissie van het Productschap Vis is sinds 2006 van groot belang voor het formuleren en activeren van het beleid van de vissector gericht op het verduurzamen van de keten. Aanmelden kan door gebruikmaking van het aanmeldingsformulier op de website van het Productschap Vis.

De sluitingsdatum voor aanmeldingen betreft 1 november 2011. Nadat de genomineerden zijn geselecteerd door de Commissie Verantwoorde Vis zal de winnaar bekend worden gemaakt tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van het Productschap Vis.

(Op de foto de winnaar van 2011: Harmen Klein Woolthuis van HFK Engineering vanwege zijn langdurige inzet voor alternatieve vistuigen voor de traditionele boomkorvisserij, foto: Productschap Vis)

Altijd op de hoogte blijven?