2 miljoen jonge palingen uitgezet in Randmeren

13 maart 2023 Redactie Vismagazine
Foto: Dupan

Vrijdag 10 maart zijn er ongeveer 2 miljoen jonge palingen uitgezet in de Randmeren. De uitzet is een onderdeel van het Nederlandse Aalbeheer dat is gericht op herstel van de palingstand. Dit voorjaar worden er op meerdere plaatsen in Nederland palinkjes uitgezet.

De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd, waren afkomstig uit de Franse Atlantische riviermondingen, waar ze in deze tijd van het jaar massaal voorkomen. In Nederland zijn er juist te weinig jonge palingen. De overheid hanteert daarom sinds 2009 een Aalherstelplan en zet in dat kader jaarlijks een hoeveelheid glasaal uit om de palingstand te vergroten.

Glasaal

De glasaal is met een speciaal geconditioneerd transport vanuit Frankrijk naar Nederland gebracht. De volledig doorzichtige mini-palingen zijn 7 cm lang, ongeveer 0,3 gram en uiterst kwetsbaar. Daarom zet een team van specialisten en beroepsvissers uit de palingsector deze glasaal uit.

In heel Europa geldt sinds 2007 de Aalverordening. Dit heeft ervoor gezorgd dat de decennialange achteruitgang van de hoeveelheid glasaal in 2011 is gestopt en weer licht toeneemt. De uitgezette glasaal vergroot de palingstand en er komen er uiteindelijk weer meer jongen. Dankzij goed beheer van natuur en visserij én door het herstellen van de natuurlijke routes voor intrek van jonge paling, is er goede hoop dat de huidige stijging zich in de komende jaren voortzet.

Voortplanting

Glasalen worden geboren voor de Mexicaanse kust, in de Sargassozee. Via de Golfstroom laten ze zich meevoeren naar – voor het overgrote deel - de Franse kust. Van daaruit trekken ze massaal via de riviermondingen het zoete water in. De kustbeschermingen belemmeren deze trek. Daarom stellen wetenschappers ieder jaar een beperkt quotum vast voor de hoeveelheid glasaal die mag worden opgevangen en elders in Europa uitgezet. Op die manier kan een groter deel opgroeien in zoetwater, ook in landen waar de glasaal door belemmeringen vrijwel niet kan komen, zoals in Nederland het geval is.

Uitzet glasaal

Afgelopen vrijdag werd in totaal rond de 800 kilo glasaal uitgezet, ongeveer 2 miljoen stuks jonge palingen. Dit voorjaar worden er nog op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde, geschikte gebieden. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen. De uitzet is een onderdeel van het Nederlandse Aalbeheer en vindt plaats sinds 2010. Het aalbeheer is gericht op herstel van de palingstand. Na decennia van achteruitgang neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten sinds 2011 licht toe (ICES-rapport 2021).

Altijd op de hoogte blijven?