TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt

21 december 2022 Unsplash

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is op hoofdlijnen uitgewerkt. Dat meldde minister Micky Adriaanse van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

De TEK is een tijdelijke steunmaatregel voor ondernemers waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de omzet, zoals bakkers, slagers en kleine brouwers. Mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers waarbij de energiekosten minimaal 7 procent van de omzet zijn, komen in aanmerking voor deze regeling.

Modelprijs

De regeling opent waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023 en misschien nog eerder. De overheid controleert bij inschrijving van tevoren of een onderneming voldoet aan de drempel van 7 procent. Hiervoor wordt geen gebruik gemaakt van de actuele marktprijs maar een modelprijs die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in januari 2023 bekend maakt.

De overheid kiest voor deze modelmatige aanpak zodat de regeling zo snel mogelijk opengesteld kan worden. “Dat betekent dat het verbruik van de ondernemer geschat wordt op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie, en dus niet op basis van het daadwerkelijke gebruik en actuele prijs van energie. De TEK-regeling kan daarom sneller open voor aanvragen van mkb-ondernemers en de ondernemer weet na het aanvragen snel welke tegemoetkoming hij kan ontvangen.”

Uitvoering

RVO voert de subsidieregeling uit. Ondernemers kunnen de steun met terugwerkende kracht aanvragen over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Als de steun wordt toegekend ontvangt de ondernemer een voorschot van 60 procent van de totale subsidie.

In oktober werd de TEK-regeling aangekondigd. Hoewel de branche-organisaties als KNS, VNV en NBOV blij waren dat er een regeling kwam, waren ze ook kritisch. Zo lag de drempel veel te hoog en kwam de regeling te laat. De drempel werd daarom al verlaagd van 12,5 naar 7 procent en de verbruiksdrempel kwam te vervallen. Brancheorganisaties blijven zich inzetten voor de versondernemer in Den Haag.

 

Altijd op de hoogte blijven?