Rechtsomkeert!

18 juni 2024 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

FINANCIEEL | Er komt een nieuw kabinet ‘over rechts’. Na zes maanden onderhandelen zijn de partijen PVV, VVD, NSC en BBB tot een Hoofdlijnenakkoord gekomen. In dit nog nader uit te werken akkoord zijn diverse fiscale maatregelen opgenomen. 

De maatregelen staan nog niet vast. Ze moeten eerst nog in wetsvoorstellen worden verwerkt en door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Opvallend is dat er nogal wat voorgenomen lastenverzwaringen worden teruggedraaid. Men streeft naar het vergroten van de doelmatigheid van het fiscale stelsel en het versimpelen ervan. 

Terugdraaien

Een aantal al aangenomen of aangekondigde lastenverzwaringen wordt weer teruggedraaid. Het gaat hierbij onder meer om:

  • het niet doorgaan van de in de Voorjaarsnota 2024 aangekondigde verdere verlaging van de mkb-winstvrijstelling vanaf 2025 van 12,70 naar 12,03%. De mkb-winstvrijstelling bedraagt in 2024 nog 13,31%. Eerder was al aangenomen dat deze per 2025 verlaagd zou worden naar 12,70%;
  • het terugdraaien van het vorig jaar aangenomen voorstel om vanaf 2025 de inkoopfaciliteit van eigen aandelen in de dividendbelasting af te schaffen;
  • het terugdraaien van de verhoging per 1 januari 2024 van het hoogste tarief in box 2 van 31 naar 33%. Onduidelijk is of dit met terugwerkende kracht vanaf 2024 gebeurt. Volgens de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord zal dit in ieder geval vanaf 2025 gaan gebeuren. Dat betekent dat het tarief in box 2 dan tot € 67.000 (bij fiscale partners € 134.000 24,5% bedraagt en daarboven 31%;
  • verlaging van het box 3 tarief. Dit tarief is in 2024 verhoogd naar 36%. Voor deze verlaging wordt structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot welke tariefverlaging dit gaat leiden is nog onduidelijk.

Wat dan wel?

Naast terugdraaien wil men een aantal concrete fiscale maatregelen nemen. Ik benoem enkele opvallende voorgestelde maatregelen:

  • alle subsidies voor de aanschaf van een elektrische auto, zowel voor nieuwe als tweedehands auto’s, worden met ingang van 2025 afgeschaft. Uit het hoofdlijnenakkoord wordt niet duidelijk of dit ook geldt voor de verlaagde bijtelling van elektrische auto’s. De gewichtscorrectie voor elektrische auto’s in de motorrijtuigenbelasting blijft in ieder geval bestaan. De huidige accijnsverlaging op brandstof wordt met een jaar verlengd en loopt door tot eind 2025;
  • voor eigenaren van zonnepanelen verdwijnt de salderingsregeling in één keer met ingang van 2027. Met de nieuwe maatregel wordt de salderingsregel alsnog vrij abrupt afgeschaft;
  • het Hoofdlijnenakkoord zet in op maatregelen die ervoor zorgen, dat werken meer gaat lonen. De maatregelen moeten zorgen voor het verlichten van lasten op arbeid en het verlagen van de marginale belastingdruk voor burgers. Er wordt gedacht aan het introduceren van een derde tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting; 
  • de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt in de komende jaren beperkt. In 2025 wordt een eerste stap gezet. Vanaf 2028 verdwijnt het onderscheid tussen de verschillende soorten giften in de inkomstenbelasting.

De eerste doorrekeningen door het CPB laten zien dat de plannen zullen leiden tot een klein koopkrachtplusje. Het is wel afhankelijk van haalbaarheid van sommige plannen. We gaan het zien. 

Profinis Accountants en Adviseurs image

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?