Vis

Peurvereniging zet jonge paling uit in Kampen en Zwartewaterland

23 april 2024 Redactie Vismagazine
In de IJssel, het Ganzendiep en het Zwartewater zwemmen 40.000 extra jonge palingen. Op initiatief van peurvereniging KIJG werden deze zaterdag 20 april uitgezet bij Kampen en Zwartewaterland. 

Elk jaar zetten vrijwilligers in Nederland op verschillende plaatsen jonge palingen uitgezet om de palingstand in Nederland te verbeteren. Peurvereniging KIJG organiseert jaarlijks een uitzet bij Kampen en Zwartewaterland. Dit gebeurt in samenwerking met De Stadserven Kampereiland e.o., de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en Stichting DUPAN.

40.000 jonge palingen

Op 20 april vond de uitzet op initiatief van peurvereniging Kijg plaats. Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland en wethouder Bas Wonink van Kampen, hielpen bij het uitzetten van 40.000 jonge palingen. Gemeenten, provincie en De Stadserven steunen deze vorm van natuurbeheer. Deze draagt niet alleen bij aan de natuur, maar ook aan de instandhouding van een mooie culturele traditie. De uitzetdag van peurvereniging KIJG werd dit jaar voor de vijftiende maal georganiseerd.

De peurvereniging bracht via haar leden geld bijeen voor de aankoop van de jonge visjes. De Stichting DUPAN heeft via het Eel Stewardship Fund het totale bedrag nog eens verdubbeld tot 6.000 euro. Vanwege het  vijftig jarige bestaan van de peurvereniging ontving KIJG een bonus van 1.000 euro. Voor het totaal van 7.000 euro kon de enorme hoeveelheid van 40.000 aaltjes worden aangeschaft. De betrokkenen dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. De hoeveelheid paling die KIJG uitzet, is dan ook vele malen groter dan er door de veertig actieve leden van de peurvereniging op jaarbasis wordt gevangen.

Sargossazee

De paling kan vanuit het uitzetgebied – als ze eenmaal volwassen is - naar het IJsselmeer zwemmen en van daaruit, naar zee op weg naar de paaigronden in de Sargassozee. Zo zal een deel van de uitgezette paling zeker zorgen voor nieuwe jonge paling in Europa.
Bron± Dupan

 

Altijd op de hoogte blijven?