MSC-keurmerk voor garnalenvisserij

16 november 2023 Vismagazine
De Duitse, Nederlandse en Deense garnalenvisserij voldoet wederom aan de standaard voor duurzame visserij van de Marine Stewardship Council (MSC). Op 31 oktober kreeg de garnalenvisserij op de Noordzee het MSC-keurmerk.

Dit besluit volgde op een uitgebreid beoordelingsproces van veertien maanden door onafhankelijke visserijdeskundigen. Voor de Noordzeegarnalenvisserij is dit de tweede succesvolle MSC-certificering na 2017. De MSC-milieunorm is 's werelds strengste norm voor duurzame visserij en wordt door de Verenigde Naties erkend als indicator voor het behoud van de mariene biodiversiteit en als tool voor het behalen van SDG14.  

Beheerplan

De Noordzeegarnalenvisserij is een van de laatste grote visserijtakken in Europa met een doelsoort waarvoor geen wettelijke vangstquota bestaan. Voor de MSC-certificering heeft de garnalenvisserij samen met de Duitse en Deense collega’s zelf een beheerplan opgezet. Onderdeel daarvan is een uitgebreid onderzoeksprogramma, waarbij de vissers onder andere hun bijvangst registreren. Ook zijn maatregelen vastgelegd om te beschermen tegen overbevissing, zoals het beperken van vistijd wanneer de vangsten afnemen of het vergroten van de maaswijdte om kleinere garnalen in zee te laten.

Verbetercondities

Belangrijk in een MSC-certificering is dat de visserij continu moet verbeteren. Zo heeft de garnalenvisserij bij de eerste certificering in 2017 een aantal condities meegekregen. Gedurende het certificaat (5 jaar) werkt de visserij aan deze condities. Een aantal van deze condities zijn als gevolg van Covid doorgeschoven naar de nieuwe certificeringsperiode. Bij de volgende jaarlijkse audit (juni 2024) moeten deze opgelost zijn.

De visserij moet dan aantonen dat de ‘harvest strategy’ de doelen haalt. De visserij moet eveneens laten zien dat ze zich aan beschermingsmaatregelen houdt voor gebieden. Belangrijk is ook dat de visserij verzekert dat er een monitoring- en controlesysteem is geïmplementeerd dat heeft aangetoond dat relevante beheermaatregelen, strategieën en regels worden gehandhaafd. De visserij moet verder bewijs aanleveren dat ze zich houden aan het managementsysteem en er geen sprake is van zogenaamde systematische non-compliance.  

MSC-certificering

De beoordelaars hebben alle relevante informatie die beschikbaar was bij de ‘site visit’ (sept 2022) gebruikt. Wageningen Marine Research en de Waddenacademie publiceerden in september dit jaar op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een rapportage over de ecologische effecten van de garnalenvisserij. Dit kon nog niet worden meegenomen in de huidige certificering. Bij de aankomende jaarlijkse audit in juni 2024 beoordeelt een onafhankelijke auditor de nieuwe informatie.  

Het MSC-keurmerk zorgt voor positieve prikkels. De certificering van de garnalenvisserij heeft aangetoond dat het MSC-stimuleringssysteem werkt: “De visserij heeft al haar inspanningen gestoken in het begrijpen en minimaliseren van de ecologische impact van de garnalenvisserij om zo het MSC-keurmerk voor duurzame visserij te ontvangen”, aldus Christien Absil, visserijmanager van MSC.  

Garnalenvisserij Noordzee en Waddenzee

MSC is van mening dat visserij moet kunnen plaatsvinden in de Waddenzee, ook al is het een beschermd gebied. Maar de visserij moet wel in balans zijn met het draagvermogen van de Waddenzee.  

De MSC-gecertificeerde Noordzeegarnalenvisserijvloot bestaat uit ongeveer 400 kotters en 10 producentengroepen uit Duitsland, Denemarken en Nederland. De gecertificeerde vissers zijn overwegend familie- en traditionele bedrijven die al generaties lang actief zijn in de garnalenvisserij. Samen vingen de gecertificeerde vissers onlangs ruim 20.000 ton garnalen per jaar, wat overeenkomt met ruim 90 procent van de totale garnalenvangst in de Noordzee. “De MSC-certificering heeft ertoe geleid dat de garnalenvisserij in nauw contact staan met wetenschap en milieuorganisaties en zich voortdurend verder ontwikkelt om een duurzame visserij op garnalen te waarborgen, rekening houdend met een verantwoorde balans tussen ecologische waarden en een economisch gezonde visserij”, zegt Amerik Schuitemaker, dossierhouder MSC bij de Coöperatieve Visserij Organisatie.  

Het certificeringsrapport staat op de MSC-website.

Altijd op de hoogte blijven?