Good Fish, Cornelis Vrolijk/Jaczon en WMR werken samen binnen Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis

3 april 2023

Milieuorganisatie Good Fish, Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research zijn een samenwerking aangegaan binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis. Het doel is meer bekendheid en een betere toekomst voor flyshootvisserij. Good Fish deelt hierover het onderstaande persbericht.

De Nederlandse vissersvloot verkeert in zwaar weer, de overheid biedt aan meer dan de helft van de Nederlandse kotters een saneringsregeling aan. In hoeverre deze sanering gaat bijdragen aan het creëren van een duurzame visserijvloot voor de komende jaren is mede afhankelijk van de vissers die wel doorgaan. De overblijvende vloot wordt aangemoedigd verder te verduurzamen en transparant te zijn. Voor sommige visserijen is dit een grotere stap dan voor anderen. Een gedeelte van de flyshootvisserij ziet de noodzaak en neemt het voortouw door kennis te verzamelen en te delen.

Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis

Door een unieke samenwerking aan te gaan met Wageningen Marine Research en de milieuorganisatie Good Fish binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis, wil een aantal flyshooters komen tot een duidelijke agenda voor de toekomst. Hierin moet het allergrootste probleem getackeld worden; er is nog te weinig bekend van en over flyshootvis.

Goede dataverzameling nodig

Cornelis Vrolijk / Jaczon werkt met een viertal flyshootkotters mee aan dataverzameling voor de vissoorten poon, rode mul en inktvis. Doordat er nog niet voldoende bekend is van deze vissoorten kan er geen goede duurzaamheidsbeoordeling afgegeven worden. Daarom krijgen deze soorten vis automatisch een minder goede score in de VISwijzer. Aangezien conventionele gegevensverzameling niet geschikt is voor de flyshootvloot, wordt er binnen de samenwerking met Good Fish, Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research gezocht naar een goed protocol waarmee onderzoekers kunnen werken aan het verzamelen van gegevens.

Onbekendheid flyshootvis

Ook bij de consument, visdetaillist en horeca is relatief weinig bekend over de flyshootvis. Het vergroten van deze kennis is wel belangrijk, want het is goed mogelijk dat de Nederlandse visserij volledig gaat veranderen. De grootschalige sanering in de Noordzee visserij, de eiwittransitie en alle ontwikkelingen die gepaard gaan met het aanbod van duurzame producten in winkels zorgen voor een nieuwe visie op vis. Daarom is het wenselijk dat ook andere vissoorten een betere plek krijgen in de Nederlandse restaurants en winkels. Momenteel wordt ca 90% van de vis uit de flyshootvisserij naar het buitenland geëxporteerd.

Een ludiek onderzoek van DirectResearch onder ruim 500 Nederlandse consumenten toont aan dat ruim 30% van de respondenten denkt dat flyshoot een balsporttechniek is en 18% is (enigszins) bekend met de term flyshoot. Wanneer er wordt gevraagd op welke vis de Nederlandse flyshooters vissen, ziet DirectResearch juist dat de ‘flyshootvis’ rode mul (11%), poon (9%) en inktvis (6%) het minst gekozen zijn. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: met name mannen (45%) en 30% van de vrouwelijke respondenten zouden deze vissoorten wel vaker willen zien in viswinkels en restaurants.

Duurzaamheid flyshoot

Daarover weten we nog niet alles. Met de verzamelde gegevens uit het project hopen de samenwerkende partners een betere beoordeling te kunnen maken voor poon, inktvis en rode mul in de VISwijzer. Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze visbestanden ervoor staan. Ook kan door deze informatie een agenda voor de toekomst worden gemaakt. Voor de sector is het wel bemoedigend te weten dat de term ‘flyshoot’ bij de consument wel duurzaam overkomt. Want uit het DirectResearch onderzoek blijkt dat de helft van de respondenten erop vertrouwd dat flyshoot een duurzame vistechniek is. Hoe dan ook is de samenwerking een mooie doorbraak en de vissers verdienen daarom steun van het publiek, visdetaillisten en chefs voor hun inzet naar een duurzamere toekomst.

logo EU

Altijd op de hoogte blijven?