Europese raad neemt herziene regels visserijcontrole aan

16 november 2023 Paul Einerhand via Unsplash
De Europese raad stemt in met een herziening van de regels van de visserijcontrole in de EU. De Raad spreekt van een modernisering en meldt dat ongeveer 70 procent van alle regels wordt geactualiseerd.

“De verordening die we vandaag hebben aangenomen, zal ervoor zorgen dat ons systeem voor visserijcontrole mee is met de recentste technologische ontwikkelingen zodat we overbevissing effectief kunnen voorkomen”, zegt Luis Planas Puchades, demissionair minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van Spanje. “Dit is goed nieuws voor het milieu en zal uiteindelijk ook de vissers ten goede komen en de sociale en economische duurzaamheid van de sector helpen waarborgen.”

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat EU-schepen en andere schepen die in EU-wateren vissen de afspraken van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) opvolgen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

  • Volgsystemen voor vaartuigen (vessel monitoring systems - VMS) en elektronische registratie van vangsten: om de naleving van het GVB te waarborgen, zal in alle vissers­vaartuigen een tracking­systeem worden geïnstalleerd en alle vangsten zullen elektronisch worden geregistreerd. Tot en met 31 december 2029 mogen hierop nog uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde kleine boten voor kustvisserij van onder de 9 meter lang.
  • Aanlandingsverplichting: voor grotere boten zullen tools voor elektronische monitoring op afstand worden gebruikt om erop toe te zien dat onbedoelde vangsten aan land worden gebracht en niet op zee worden teruggegooid.
  • Recreatievisserij: recreatieve vissers die specifieke soorten vangen zullen hun vangsten moeten rapporteren via een elektronisch systeem. Dit zal in eerste instantie slechts gelden voor een beperkt aantal soorten, maar dit aantal kan toenemen naar aanleiding van wetenschappelijk advies.
  • Herziening van de sanctie­regeling: er wordt op EU-niveau een uitgebreide lijst met ernstige inbreuken op de GVB-regels opgesteld. De lidstaten moeten overtreders doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve sancties opleggen en mogen, daarbovenop of als alternatief, ook strafrechtelijke sancties inzetten.
  • Betere traceerbaarheid in alle schakels van de toeleverings­keten: het wordt eenvoudiger om verse visserij- en aquacultuur­producten te traceren (voor verwerkte producten zal dit gebeuren na een studie van de Commissie over de beschikbare oplossingen en een overgangs­periode van 5 jaar)

Bron: Europese Raad

Altijd op de hoogte blijven?