CBS: Meer omzetstijgers viswinkels in tweede kwartaal

2 november 2022 Ron Duijkers

Van de 755 viswinkelbedrijven in Nederland zag 51 procent in het tweede kwartaal de omzet toenemen. Toen de horeca tijdens corona vaak dicht was, piekte het aantal omzetstijgers op record­hoogte. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers.

In het eerste kwartaal realiseerde 41 procent van de viswinkels omzetgroei vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Bij een meerderheid van 55 procent daalde de om­zet in deze periode en bij ongeveer 3 procent stabiliseerde de omzet. Het aantal zogenoemde ‘normale stijgers’, vis­bedrijven die een omzetgroei tot 20 procent behaalden, bedroeg in het eerste kwartaal 25 procent. Het aantal ‘snelle stijgers’, met een omzetgroei van meer dan 20 procent, kwam uit op 16 procent. Onder de omzetdalers in de visbranche bedroeg het aantal ‘normale dalers’, met een omzetdaling tot 20 procent, 44 procent. Bij 12 procent daalde de omzet met meer dan 20 procent (‘snelle dalers’). In het eerste kwartaal was het aantal omzetstijgers het grootst (50 procent) bij de grootste visbedrijven (10 tot 50 werkzame personen) en het kleinst (38 procent) bij de kleinste bedrijven.

Meer stijgers tweede kwartaal

CBS grafiek eerste en tweede kwartaal 2022

Het omzetbeeld van de viswinkels verbeterde in het tweede kwartaal duidelijk. Bij 51 pro­­cent van de bedrijven steeg de omzet, bij 46 procent ging de omzet achteruit en bij 3 procent maakte de omzet een pas op de plaats. Ook in het tweede kwartaal presteerden grotere viswinkelbedrijven gemiddeld beter dan de kleinere bedrijven. De omzet steeg bij 42 procent van de kleinere bedrijven en bij 61 procent van de grootste bedrijven. Het aantal snelle omzetstijgers onder grotere en kleinere bedrijven ontliep elkaar echter niet: zowel bij de grootste als bij de kleinste bedrijven be­droeg het aantal snelle stijgers 21 procent.

Gespecialeerde foodbedrijven

Gespecialiseerde voedingswinkels als slagers, poeliers, slijterijen en groente- en fruitwinkels kenden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld meer omzetstijgers dan viswinkelbedrijven. In het eerste kwartaal steeg de omzet bij 52 procent van de gespecialiseerde foodbedrijven (visbedrijven: 41 procent) en in het tweede kwartaal bij 57 procent (visbedrijven: 51 procent).

Recordstijging tijdens corona

Sinds de start in 2012 van de meting van het aantal omzetstijgers en -dalers in diverse sectoren is het aantal omzetstijgers in de viswinkelbranche nog nooit zo hoog geweest als tijdens de recente corona-periode. Vanaf het begin van de corona-uitbraak in het eerste kwartaal van 2020 begon het aantal omzetstijgers te klimmen. In het vierde kwartaal van 2019, dus nog vóór corona, kwam het aantal omzetstijgers in de visbranche uit op 47 procent. Daarna steeg het aantal stijgers van 52 procent in het eerste kwartaal van 2020 tot het recordpercentage van 75 procent in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede t/m het vierde kwartaal bleef het aantal omzetstijgers in de visbranche boven de 50 procent.

Geen nieuws van Vismagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maandag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?