Bijna 10 procent meer viswinkels in tien jaar tijd

7 oktober 2021 Ron Duijkers
Foto: Henk Riswick

Tussen 2011 en 2021 is het aantal viswinkelbedrijven in Nederland met 9,4 procent toegenomen. Begin 2011 waren er 690, bij de start van 2021 was dit aantal toegenomen tot 755. Middelgrote viswinkelbedrijven namen het sterkst in aantal toe. In de periode 2011-2021 groeide het aantal overigens niet doorlopend, integendeel. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Viswinkelbedrijven met 5 tot 10 werkzame personen groeien het sterkst in aantal

Viswinkelbedrijven grafiek CBS Ron Duijker_1

Zowel absoluut als relatief nam het aantal visbedrijven met 5 tot 10 werkzame personen tussen 2011 en 2021 het sterkst toe. In tien jaar tijd kwamen er 30 bedrijven van deze grootte bij (+22,2 procent), gevolgd door een toename met 25 bedrijven (+12,8 procent) bij bedrijven met 3 tot 5 werkzame personen.

Heel bescheiden groeide het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon (+3,0 procent), terwijl de groep eveneens kleine bedrijven met 2 werkzame personen en de groep grotere bedrijven met meer dan 10 werkzame personen in aantal stabiel bleven (+0,0 procent).

Er waren begin 2021 220 visbedrijven met 3-5 werkzame personen. Met een aandeel van bijna 30 procent in het totaal aantal visbedrijven was het daarmee de grootste groep. Viswinkelbedrijven met meer dan 10 werkzame personen vormden met in totaal 35 bedrijven en een aandeel van amper 5 procent de kleinste groep bedrijven. Bedrijven met respectievelijk 1, 2 en 5-10 werkzame personen waren begin 2021 in aantal nagenoeg gelijk aan elkaar en hadden elk een aandeel van ruim 20 procent.

Aantal viswinkelbedrijven groeit tot 2017 en slinkt daarna

Viswinkelbedrijven grafiek CBS Ron Duijker_2

De periode 2011 tot 2021 was geen periode van doorlopende groei van het aantal visbedrijven. De eerste zes jaar (2011 tot 2017) van de tienjaarperiode nam het aantal flink toe van 690 tot 810 (+17,4 procent), waarna de laatste vier jaar (2017 tot 2021) het aantal bedrijven afnam tot 755 (-6,8 procent). De jaargroei was het grootst in 2015 (+ 40 bedrijven), de grootste daling had plaats in 2020 (-25) tijdens de coronacrisis.

Meeste visvestigingen staan in Noord-Holland

Viswinkelbedrijven grafiek CBS Ron Duijker_3

Een viswinkelbedrijf kan meer dan 1 winkelvestiging hebben. In totaal hadden de 755 visbedrijven die Nederland begin 2021 telde 825 vestigingen, in 2011 waren dat er 755. In tien jaar tijd zijn er dus per saldo 70 viswinkels bijgekomen (+9,3 procent).

Met bijna een kwart van het totaal aantal visvestigingen was Noord-Holland begin dit jaar de provincie met de meeste viswinkels (205). Daarna volgen Zuid-Holland met 185 vestigingen (aandeel 22,4 procent) en Noord-Brabant met 85 vestigingen (aandeel 10,3 procent).

Met elk 20 visvestigingen waren Groningen, Drenthe, Flevoland en Limburg begin dit jaar de provincies met het kleinste aantal visvestigingen (winkelaandeel per provincie 2,4 procent).

Bescheiden aandeel viswinkelvestigingen in totaal voedingsspeciaalzaken

Viswinkelbedrijven grafiek CBS Ron Duijker_4

In totaal telde Nederland begin 2021 iets meer dan 19.000 winkelvestigingen in de foodsector. Een derde (6.130) betrof supermarktvestigingen en twee derde (12.875) winkelvestigingen van voedingsspeciaalzaken.

Viswinkels hadden begin 2021 een aandeel van 6,4 procent in het totaal aantal foodspeciaalzaken. Slagers hadden met 2090 vestigingen veruit het grootste aandeel (16,2 procent). Daarna volgden 1.800 slijtersvestigingen (14,0 procent), 1.340 winkels in tabaksproducten (10,4 procent) en 1.300 brood- en banketzaken (10,1 procent). Met in totaal 250 winkelvestigingen in het land zijn poeliers de kleinste gespecialiseerde foodbranche (1,9 procent).

Aantal webwinkels food groeit met 200 procent

Viswinkelbedrijven grafiek CBS Ron Duijker_5

Ook de markt kent veel food-speciaalzaken. Begin dit jaar waren er 3805. Voedingsmiddelen zijn inmiddels ook volop via webwinkels te verkrijgen. Begin 2021 waren er 5380, terwijl er volgens de eerste meting van het CBS begin eerste kwartaal 2013 iets meer dan 1800 waren, een groei van bijna 200 procent in acht jaar tijd. Markthandel, webshops en de ruim 19000 food-winkelvestigingen  zorgden er begin 2021 voor dat voedingsmiddelen door de Nederlandse consument op ruim 28.000 plekken in Nederland gekocht kunnen worden.

Altijd op de hoogte blijven?