Aantal viswinkelbedrijven licht gedaald tijdens coronaperiode

2 maart 2022 Ron Duijkers
Beeld: CBS

Het totaal aantal viswinkelbedrijven is tijdens de coronaperiode met 1,3 procent gedaald van 780 begin 2020 naar 770 begin 2022. De daling was volledig voor rekening van de allerkleinste viswinkels, de zogenaamde éénpitters, die bijna 16 procent in aantal terugliepen. Het aantal grotere viswinkels groeide dan wel stabiliseerde tijdens de coronaperiode.

De daling van het totaal aantal viswinkelbedrijven vond vooral plaats in 2020, het eerste jaar van de crisis. In 2021 groeide het aantal viswinkels weer. Het totaal aantal speciaalzaken in voeding, waartoe de viswinkelbedrijven gerekend worden, steeg wel tijdens coronatijd.  Dit geldt ook voor de bedrijven in de industrie en de groothandel die een rol spelen in de vissector.  De grootste stijging in aantal bedrijven vond echter plaats bij de food-webshops. Online shoppen van voedingsmiddelen won stevig aan populariteit tijdens de coronaperiode. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers.

Aantal viswinkelbedrijven daalt vooral in eerste jaar coronacrisis

De teller van het totaal aantal viswinkelbedrijven stond aan het begin van de coronacrisis in 2020 op 780. Gedurende het eerste jaar van de crisis daalde dit aantal met 3,2 procent naar 755 begin 2021. In de loop van het tweede jaar van de crisis werd weer een stijgende lijn ingeslagen naar een totaal van 770 viswinkels begin 2022 (+2,0 procent).

Grootste daling bij viswinkelbedrijven met 1 werkzame persoon

Van de viswinkelbedrijven met 1 werkzame persoon sloot tijdens de coronaperiode 15,8 procent de deur. Begin 2020 was de stand van het aantal éénpitters in de visbranche nog 190 en hiervan waren er begin 2022 nog maar 160 over. De grootste daling had plaats in 2020 toen 20 van de kleinste visbedrijven verdwenen. In 2021 gingen er nog eens 10 bedrijven dicht.

Het grootste segment in de visbranche is de groep bedrijven met 3 tot 5 werkzame personen. Begin 2022 was hun aandeel in het totaal aantal viswinkelbedrijven bijna 28 procent. Tijdens de coronacrisis stabiliseerde hun aantal op 215.  De enige vissegmenten die tijdens de coronacrisis in aantal stegen waren de viswinkelbedrijven met 2 werkzame personen (+9,4 procent) en met 5 tot 10 werkzame personen (+2,9 procent). Bedrijven met 20 tot 50 werkzame personen bleven in aantal constant. Bedrijven met 50 of meer werkzame personen komen in de viswinkelbranche niet voor.

Aantal bedrijven visverwerkende industrie en groothandel stijgt 

In de vis-gerelateerde branches in de industrie en in de groothandel steeg het aantal bedrijven tijdens de coronacrisis. In de visverwerkende industrie nam het aantal bedrijven met 3,4 procent toe van 145 begin 2020 tot 150 begin 2022. In de groothandel in vis bedroeg de stijging 3,1 procent van 485 begin 2020 tot 500 begin 2022.

Aantal food-speciaalzaken stijgt met 2,0 procent

In totaal telde Nederland begin 2022 10.525 voedingsspeciaalzaken. Dit waren er 205 meer dan begin 2020 (+2,0 procent). Van de speciaalzaken groeide vooral het aantal winkels in kaas (+7,5 procent), de slijters (+4,9 procent) en de poeliers (+4,5 procent). De grootste daling in aantal speciaalzaken tijdens de coronacrisis werd geregistreerd bij de winkelbedrijven in natuurvoeding (-5,4 procent), direct gevolgd door de slagers (-2,6 procent).

Aantal foodwebshops explodeert

De sterke stijging van online aankopen van voedingsmiddelen tijdens de coronacrisis heeft veel nieuwe foodwebshop-ondernemers aangetrokken. Tussen begin 2020 en begin 2022 nam hun aantal met 83,3 procent explosief toe tot 7425. De grootste groei in absolute aantallen vond plaats bij de éénpitters (1 werkzame persoon) die in aantal met 2550 toenamen tot 5740 bedrijven in totaal (+80 procent). Online verkopers met 2 werkzame personen groeiden relatief het hardst. Hun aantal verdubbelde tot 1320 bedrijven (+101,5 procent).

 

Altijd op de hoogte blijven?