Summer School from farm to fork

In deze online Engelstalige Summer School gaan studenten kijken naar innovaties en trends in de agrifoodsector, waarbij er wordt gekeken naar de rol van dierlijke productie in kringlooplandbouw en voedselsystemen. Experts verbinden wetenschappelijke kennis met industriële innovatie door middel van lezingen, groepsinteractie en meer. Wageningen Academy organiseert deze cursus voor een duur van tien studiedagen.

https://www.wur.nl/nl/show/online-summer-school-from-farm-to-fork-new-technologies-and-trends-1.htm