Vakmens

18 maart 2020 Michelle de Koning

Tussen mijn vorige voorwoord en deze heeft onze redactie een groot verlies te verwerken gekregen. Petra Hermans die begin van dit jaar nog moedig de behandelingen onderging die ze vanwege haar ziekte te verduren kreeg, is op 16 februari overleden. Een groot verlies voor ons als redactie en voor de bladen Vismagazine en Vlees+ die ze al zo lang maakte. We denken dagelijks aan haar en wilden ook graag nog een keer samen met u terugblikken op Petra en haar liefde voor haar werk. Daarom leest u vanaf pagina 38 wat oude verhalen van haar terug.

Bij de onderwerpen die we in de branche tegenkomen wegen we nu steeds af: wat zou Petra gedaan hebben? Met haar in gedachten en de input die we krijgen van andere journalisten, verenigingen en contactpersonen hebben we deze tweede editie van dit jaar gemaakt. Onder leiding van Bianca Roemaat die de redactiecoördinatie en eindredactie nu voor haar rekening neemt. U zult haar steeds vaker tegenkomen bij evenementen en op voor de branche belangrijke momenten. U kunt bij haar en bij mij altijd terecht met vragen en suggesties, we horen graag van u.

Want als redactie van Vismagazine – en de hele uitgeverij – werken we dagelijks aan inspirerende verhalen die u als vakmens en als ondernemer verder kunnen helpen. Politieke ontwikkelingen, goede voorbeelden van collega’s, ondernemerstips; we willen u informeren, inspireren en motiveren. Met dit blad, met onze website en nieuwsbrief, en op 8 juni ook met een Foodvakdag. Niet om u meer over uw vak te leren, wel om u nog verder te helpen met alle dingen die ook bij het runnen van een bedrijf komen kijken: medewerkers, financiën, wetgeving, hygiëne, marketing en ga zo maar door. We hopen u daar te mogen begroeten. Voor het – voorlopige – programma kunt u al een kijkje op onze website nemen en we houden u op de hoogte.

Altijd op de hoogte blijven?