Overbevissing

26 november 2021 Johan Nooitgedagt, Voorzitter Vissersbond

Oudere vissers hebben mij geleerd dat de eerste tekenen van overbevissing te zien zijn aan het steeds kleiner worden van de vissen die in de vangst komen. Dat lijkt mij een vrij logische waarneming die zeer aannemelijk is. Ten aanzien van duurzame certificering van MSC, horen we dat de sector iets moet doen aan de groei van overbevissing. Volgens enkele wetenschappers kom er een extra moeilijkheid bij: vissen schijnen kleiner te blijven wanneer het water warmer wordt.

Discussie

Er is een voortdurende discussie over de vraag of de lichaamsgrootte van vissen zal afnemen met het broeikaseffect en hoe deze veranderingen het verspreidingsvermogen en de voortplanting kunnen beïnvloeden. Voor de Noordzee of andere wateren waar wij vissen, kan het misschien anders zijn. De algemene theorie voorspelt echter dat vissen bij hogere temperaturen kleiner worden.
Evaluaties van dergelijke voorspellingen worden bemoeilijkt door het gebrek aan praktijkgegevens van meerdere visgebieden. Evolutionair bioloog Chris Vendetti van de Universiteit van Reading (VK) beweert dat zijn onderzoeksresultaten een toekomst voorspellen waarin kleinere vissen met een verminderd vermogen om te migreren, vaker voorkomen. Het zijn kleinere, minder krachtige zwemmers en blijven dus meer in hun eigen lokale gebieden. Dit kan op zijn beurt toekomstige soortvorming verminderen. “Nu de zeetemperaturen sneller stijgen zullen vissen evolutionair gezien sneller achterop komen en zelfs moeite hebben om te overleven”, aldus Vendetti.

Samenwerking wetenschap en visserij

Een nieuwe studie over de evolutie van vissoorten in de afgelopen 150 miljoen jaar heeft duidelijk bewijs gevonden van de ups en downs in de tijd: naarmate de temperatuur van de oceaan stijgt, hebben vissen de neiging kleiner te worden en minder te migreren. “Wateren die warmer worden zijn een dubbele klap voor vissen, omdat ze er niet alleen voor zorgen dat ze naar een kleiner formaat evolueren, maar ook hun vermogen verminderen om naar meer geschikte omgevingen te verhuizen”, zegt Vendetti in een rapportage van het tijdschrift Nature Climate Change.

Opwarming

In de afgelopen 150 miljoen jaar hebben vissen zich ook al moeten aanpassen aan veranderende temperaturen, maar alleen met snelheden van ongeveer 0,8 graden Celsius per duizend jaar. Volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration zijn de zeeën sinds 1981 met 0,18 graden Celsius per decennium opgewarmd.

De bevindingen van Vendetti ondersteunen dus wat biologen al langer wisten: dieren die met hogere temperaturen worden geconfronteerd, hebben de neiging om te evolueren naar een kleinere versie van zichzelf. In de historische visgronden van de wereld neemt de totale vangstomvang al af; dat geldt ook voor de afmetingen van individuele vissen. De gegevens zijn verzameld in een Internationale database: The Fish Tree of Life.

Onderzoek Duiden

Ik vind het belangrijk dat onze vissers, afslagen, verwerkers, handelaren en visdetaillisten zich hier ook een mening over vormen. Dit is van belang voor de gehele keten; klopt dat met hun eigen waarnemingen? De Nederlandse Vissersbond probeert dat met wetenschappelijk onderzoek te duiden.

Altijd op de hoogte blijven?