Ongelijkheid

10 mei 2022 Johan Nooitgedagt, Voorzitter Vissersbond

Eerder liep er voor Schiphol een aanvraag voor een natuurvergunning. Daar reageerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- kwaliteit (Carola Schouten) positief op. Er stond nog wel wat te gebeuren: boeren uitkopen en de maximumsnelheden van het wegverkeer in de buurt moesten omlaag. Schiphol zelf moest alleen nog maar schonere vluchten accepteren en het taxiën kon ook wel elektrisch gedaan worden. Nu is de kans groot dat de milieuorganisaties naar de rechter lopen wanneer de benodigde vergunningen niet kunnen worden afgegeven. Wat is dit voor ongelijkheid in behandeling?

Uitkoop

Het is blijkbaar de enige oplossing om boeren en vissers uit te kopen zodat andere activiteiten door kunnen gaan. Of het nu om Schiphol, TATA-Steel of de kolencentrales gaat; dit meten met twee maten gaat maar door. Wanneer negentien garnalenvergunningen op de Waddenzee worden uitgekocht, kan het niet eens meetellen in de reductie van de stikstofuitstoot.

Vergunning

Let wel even op: Schiphol heeft en had geen vergunning, dus strikt genomen moet de activiteit stilgelegd worden. Dat geldt ook voor Eindhoven, Lelystad, Rotterdam en Maastricht. De toezichthouder gedoogt hier al sinds 2015. Er werd besloten eerst meer onderzoek te doen en dus worden maatregelen uitgesteld. In een dergelijke vergelijkbare situatie hebben kustvissers op de Noordzee een boete gehad omdat ze daar zonder deze zelfde vergunning niet mochten vissen. Oké, dat is geen landsbelang, maar is dat dan het enige wat telt?

Corona

Uitkomst voor Schiphol was dat de pandemie het aantal vliegbewegingen drastisch omlaag heeft gehaald. Een lid van de Omgevingsraad van Schiphol merkt op dat dit het moment is om serieus te gaan praten over een Schiphol in zee. Daarbij opgemerkt dat de woningnood dan ook voor een deel is opgelost. Je zou denken dat deze man moet weten dat de natuurwetgeving op de Noordzee hetzelfde is. Sterker nog; het zal daar veel stringenter zijn vanwege de gevoelige depositie op de duinen langs de Hollandse kust. Iets waar kustvisserij juist mee te maken heeft.

Rechter afkeurend

De rechter vernietigde in een vonnis de natuurvergunning van de Amercentrale in Geertruidenberg. Deze centrale kan ongelimiteerd gebruik maken van rechten uit het verleden. De rechter zegt hierover dat dit dweilen met de kraan open is. Nu zal menig lezer denken: de visser heeft toch ook bestaande rechten? Nee, die hebben zij niet volgens het beleid. Visserij wordt elke keer gezien als een nieuw project. Dat we vervolgens tussen grote containerschepen vissen die helemáál geen vergunning hoeven te hebben gaat mijn verstand te boven. De Amercentrale, die al sinds 1952 werkt, veroorzaakt stikstofneerslag op nagenoeg alle Natura 2000 gebieden in Nederland, te beginnen bij de Biesbosch. Ook deze centrale mag voorlopig gewoon zonder vergunning doorgaan. Hierna werd pas de minister voor stikstofzaken geboren… eerst maar eens onderzoeken.

Dit is een artikel uit Vismagazine 3-2022. Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Neem dan een abonnement op Vismagazine en ontvang negen keer per jaar Vismagazine. 

Ja, ik neem een abonnement

Altijd op de hoogte blijven?