Nieuwe energie

26 juni 2024 Johan Nooitgedagt, Voorzitter Vissersbond Nederlandse Vissersbond

BLOG | Waterstof staat aan de vooravond van een opwindende transformatie in de wereldwijde energiemarkt. Deze innovatieve energiedrager belooft een duurzame toekomst, maar het effectieve transport ervan op grote schaal blijft een uitdaging.

De behoefte aan groene waterstof groeit exponentieel, vooral in regio’s waar productie op grote schaal niet haalbaar is. Europa is hier een voorbeeld van. Terwijl de vraag naar groene waterstof sterk stijgt, ontbreekt het aan voldoende duurzame energiebronnen en geschikte infrastructuur voor massale productie. Om deze kloof te overbruggen wordt internationaal waterstoftransport cruciaal. Er zijn verschillende benaderingen om deze uitdaging aan te pakken, waarbij ammoniak, LOHC en vloeibare waterstof als veelbelovende kandidaten naar voren komen.Ammoniak, bekend vanwege zijn gebruik in diverse industrieën, is een veelbelovende energiedrager voor waterstof. Het kan worden geproduceerd door ‘synthese’ waarbij waterstof en stikstof reageren tot vloeibare ammoniak. Ondanks de bestaande infrastructuur voor productie en opslag, kampt dit middel met grote uitdagingen. Het kraken van ammoniak is nog niet energiezuinig en de stof is gevaarlijk bij lekkages, wat de veiligheid en het milieu in gevaar brengt.

Een Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) biedt een veiligere optie voor waterstoftransport. Deze organische vloeistof absorbeert waterstof via een chemische reactie en kan onder normale omstandigheden worden vervoerd. Echter, dehydrogenering vergt veel energie en veroorzaakt extra CO2-uitstoot, wat de duurzaamheid ervan beïnvloedt.
Vloeibare waterstof, hoewel het geen directe zuivering vereist zoals bij ammoniak en LOHC, heeft zijn eigen uitdagingen. Het omzetten van gasvormige naar vloeibare vorm vergt enorme koeling, wat veel energie kost. Bovendien is constante isolatie noodzakelijk om de lage temperaturen te handhaven.

Welke weg gaan we nu inslaan? Elk van deze methoden heeft zijn eigen voor- en nadelen, en er is geen eenduidig antwoord op de beste transportmethode voor groene waterstof. De keuze hangt af van verschillende factoren, zoals energie-efficiëntie, veiligheid, kosten en milieueffecten. Terwijl ammoniak en LOHC een reeds aanwezige infrastructuur benutten, hebben ze uitdagingen op het gebied van energiezuinigheid en veiligheid. Vloeibare waterstof daarentegen behoudt de pure vorm van waterstof, maar vereist aanzienlijke energie voor koeling en isolatie. Het oplossen van die transportpuzzel zal een cruciale rol spelen in de duurzame integratie van waterstof op mondiale schaal.

Zuinig met fossiele energie

Waterstof staat aan de vooravond van een boeiende evolutie, waarbij verschillende methoden worden onderzocht en geoptimaliseerd. Een doordachte afweging tussen efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid is essentieel bij het kiezen van de meest geschikte transportmethode. Het pad naar een wereldwijde groene waterstofeconomie is niet vrij van uitdagingen. Voor realisatie van een duurzame toekomst voor de visserij zullen technologische ontwikkelingen een grote rol spelen. Voorlopig zie ik géén andere weg dan zuinig omgaan met het verbruik van gasolie/­diesel. Alle alternatieven zijn stukken duurder en dat zal de kostprijs voor vis alleen maar hoger maken. Ook voor de heerlijke haring!

Altijd op de hoogte blijven?