Groene energiecentrale

14 maart 2023 Johan Nooitgedagt, Voorzitter Vissersbond

Op de bodem van de Noordzee ligt een gasleidingennetwerk. Het Nederlandse deel herbergt een netwerk van zo’n 3.000 kilometer pijpleidingen. De Gasunie heeft haar oog niet voor niets laten vallen op de Noordzee. Niet voor transport van aardgas, maar van groene waterstof. Op het land is dit al aan de orde gesteld door het Waterstofnetwerk Nederland. Dit is een initiatief van de overheid en bedrijfsleven om waterstof op grote schaal te ontwikkelen als duurzame energiebron. Het doel is om een landelijk waterstofnetwerk op te zetten, waarbij waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. De Noordzee is van de vissers dus die moeten daarvan als eerste gebruik kunnen maken. Afgelopen zomer ondertekende Nederland samen met Denemarken, Duitsland en België de Es­bjerg-verklaring waarin zij afspraken de Noordzee als ‘groene energiecentrale’ te ontwikkelen. Windmolens die deels voor de vissers draaien. Hier liggen kansen.

Jetten zelf aan zet

Het Waterstofnetwerk Nederland is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de overgang naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving door het beperken van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het is een ambitieus project dat nog in de ontwikkelfase is, maar met de juiste steun en investeringen kan het een belang­­rijke rol gaan spelen in de toekomstige energievoorziening van Nederland. In september liet minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten weten te mikken op 70 gigawatt windvermogen op zee in 2050. In 2040 moet dat 50 gigawatt zijn. Een aanzienlijk deel daarvan zal bestemd worden voor het maken van groene waterstof.

Ambitie

Het gebruik van het gasleidingennetwerk op de Noordzee voor het transport van groene waterstof is een effectieve manier om de overgang naar een duurzamere energiebron te bevorderen. In plaats van de stroom eerst naar land te brengen met een dure kabel, wordt er meteen waterstof van gemaakt dat via buisleidingen naar de vaste wal gaat. Een ander voordeel is dat het aanleggen van een buis vele malen goedkoper is dan een kabel. Ook kan er meer energie tegelijkertijd vervoerd worden. Door één grote buisleiding kan 10 tot 20 gigawatt, evenveel als door 5 à 10 stroomkabels.

Invest-NL

Door groene waterstof via het gasleidingennetwerk op de Noordzee te transporteren, kan het op een efficiënte manier naar de consumenten worden gebracht, wat het gebruik ervan kan bevorderen. Bovendien kan het gebruik van het bestaande gasleidingennetwerk de kosten van het transport van groene waterstof verlagen, wat het economisch haalbaarder kan maken.

Het gebruik van de gasleidingen op de Noordzee voor groene waterstof is op dit moment nog in de experimentele fase. Voorlopig is het nog toekomstmuziek. De overheid zal moeten bepalen of waterstof uiteindelijk via een privaat of publiek netwerk aan land komt. In 2023 moet duidelijk worden wie het waterstofnetwerk op zee mag gaan ontwikkelen.

Is het misschien een goed idee wanneer Invest­­NL hier hulp kan bieden aan de Nederlandse kottervissers? Dan kunnen deze vissers mogelijk als eerste ter wereld MSC gecertificeerde vis vangen zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Geen nieuws van Vismagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maandag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?