Dealen met CSRD

12 juni 2024 Johan Nooitgedagt, Voorzitter Vissersbond

BLOG | Het landschap van bedrijfsrapportage verandert, en de wind van verandering draagt een naam: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vanaf 1 januari 2024 zijn grote bedrijven verplicht zich te conformeren aan nieuwe accountingregels die niet alleen een financiële weergave vereisen, maar ook een openbaarmaking van hun CO2-uitstoot, milieuvervuiling en plannen voor een netto nul-impact. Het is een aardverschuiving in het bedrijfslandschap, waar eerder geldwaarden en bezittingen domineerden. Nu staan de spotlights gericht op ESG-onderwerpen – Environmental (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur). Deze verschuiving zet een nieuwe standaard voor transparantie en duurzaamheid.

Bredere verantwoording

Maar wat brengt deze nieuwe wetgeving precies? De CSRD, ofwel de Corporate Sustainability Reporting Directive, heeft als kernpunt de transparantie in jaarverslagen. Het dwingt bedrijven om niet alleen hun financiële cijfers te delen, maar ook hun impact op het milieu, hun sociale verantwoordelijkheid en hun bestuurspraktijken. Het is een oproep tot verantwoording op een breder, meer holistisch niveau. Dat geldt voor de toeleveranciers en ook het MKB (denk aan onze kotters) ontkomt hier ook niet aan.

Waarom deze nieuwe wet? Simpel gezegd, om een verschuiving te bewerkstelligen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Het dwingt bedrijven om verder te kijken dan de traditionele winst- en verliesrekening en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun ecologische voetafdruk en sociale invloed. Maar welke veranderingen kunnen we verwachten? Het zijn niet langer alleen de financiële cijfers waar investeerders en belanghebbenden naar uitkijken in jaarverslagen. Nu wordt er ook gekeken naar CO2-emissies, milieueffecten en plannen voor duurzaamheid. 

Navigeren naar nieuw terrein

De controle van deze verduurzamings­­plannen wordt een uitdaging voor accountants, die moeten navigeren door een nieuw terrein van metingen en evaluaties. Een bezorgdheid die oprijst, is de dreiging van ‘greenwashing’. Bedrijven kunnen verleid worden om hun inspanningen voor duurzaamheid te overdrijven of mooier voor te stellen dan ze werkelijk zijn. De angst is dat deze wet slechts een papieren tijger zal blijken te zijn, met fraaie woorden maar weinig daadwerkelijke acties naar duurzaamheid toe.

Wat brengt de toekomst na volgend jaar? De CSRD is slechts het begin van een nieuwe fase van transparantie en duurzaamheid in de bedrijfswereld. Het zal naar verwachting leiden tot meer druk op bedrijven om daadwerkelijke veranderingen door te voeren en niet alleen mooie beloften te maken in hun jaarverslagen. Kortom, de CSRD belooft een katalysator te zijn voor een verschuiving richting een meer holistische bedrijfsrapportage. Maar het echte succes ervan zal afhangen van de nauwkeurigheid van de gerapporteerde gegevens, de acties die bedrijven ondernemen en hoe serieus ze hun verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst. 
Het is niet alleen een verandering in rapportage, maar een noodzakelijke stap naar een wereld waarin transparantie en duurzaamheid de norm zijn. Dat gaat op termijn vast en zeker ook de kleinere bedrijven raken. Regeren is vooruitzien en dan kun je maar beter de juiste voorbereidingen treffen en hier alvast tijdig mee beginnen.

Altijd op de hoogte blijven?