Foto: Jess Bailey (Unsplash)

De Consumentenbond concludeerde: de verplichte etikettering gaat bij 99% van de onderzochte viswinkels en -kramen mis. Bij slechts 1 van de 97 viswinkels en -kramen die de onderzoekers bezochten, stond alle informatie op de juiste manier op de vitrinekaartjes. Ook de informatie die de verkopers mondeling gaven over duurzaamheid bleek onjuist of onvolledig.

Slecht nieuws voor de sector? Ik zie het als cadeautje. Want in het rapport staat ook: consumenten denken nog niet vaak aan de duurzaamheid van vis. Van de ruim 1000 consumenten die de Consumentenbond vroeg hoe belangrijk ze duurzaamheid vinden als ze vis kopen, zegt 17% er altijd rekening mee te houden. 53% doet dat soms, 10% nooit en 19% heeft er zelfs nooit bij stilgestaan. Dat biedt dus kansen. Want één ding weten we wel zeker – als we naar ontwikkelingen in de hele voedingsmiddelenindustrie kijken – duurzaamheid en herkomst van producten wordt voor consumenten steeds belangrijker. Die groep groeit, ook onder klanten van viswinkels en -kramen. En nu op tafel ligt wat er op dat gebied nog niet goed gaat, kunnen we daar met de hele branche wat aan doen.

Opleiden zoals VNV-voorzitter Adriaan van Moort aangeeft. Samen zoeken hoe die informatie het beste te verkrijgen is. Want het is ingewikkeld soms. Informatie over de vangstmethode is vanuit leveranciers niet altijd beschikbaar en de manier waarop in de visdetailhandel wordt gewerkt met veel kleinere partijen maakt het ook lastig en foutgevoelig. Daarom is het ook iets waar de hele branche mee aan de slag moet.

Dit onderzoek draaide om de viswinkels en -kramen, maar zij hebben de andere partijen in de keten nodig om de klant van goede informatie te voorzien. Slagers moeten al jaren voldoen aan de stijgende hoeveelheid vragen van klanten over herkomst en duurzaamheid. Dat staat visspecialisten ook te wachten. Wie daar het best antwoord op heeft, houdt zijn klanten het meest tevreden. Dus is dit onderzoek op dit moment een cadeautje: we weten nu waar we als sector aan kunnen werken om op tijd klaar te zijn voor het groeiend duurzaamheidsbewustzijn bij de klanten.

Altijd op de hoogte blijven?