Wat zijn de wettelijke eisen voor onderhoud en aanschaf van apparatuur?

24 november 2022 Yvon Bemelman Pexels
Foto: Pexels

Tegenwoordig is het verstandig om bij de aanschaf van een nieuw apparaat in je bedrijf ook goed te kijken naar verplichte regelgeving. Waar moet je op letten met betrekking tot een CE-markering, verplicht onderhoud en de Arbowet?

In Europa moet apparatuur voorzien zijn van een CE-markering. CE staat voor Conformité Européenne en is geregeld in de Machinerichtlijn. Deze markering geeft aan dat het apparaat voldoet aan de geldende regels op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid met alle nodige beveiligingen en waarschuwingen. Bij het apparaat hoort een duidelijke gebruiksaanwijzing in de taal van de eigenaar. Deze moet voldoen aan de (minimale) eisen van de machinerichtlijn.

Onderhoud

In de gebruiksaanwijzing van het nieuwe apparaat moet een voorschrift staan voor onderhoud en schoonmaken. Deze zijn leidend. Ook voor de wetgever. Zorg dat deze voorschriften goed worden doorgenomen én nageleefd. Dat voorkomt een hoop ellende. Het onderhoud dient vervolgens te worden bijgehouden in een onderhoudsboekje, inclusief planning. Hoe vaak het apparaat moet worden onderhouden staat in de handleiding, maar is ook afhankelijk van de frequentie van het gebruik, de deskundigheid van de gebruikers, en van de omgeving en de kans op beschadigingen. Het onderhoud kan intern door een goed opgeleide monteur worden uitgevoerd, maar kan ook worden uitbesteed. Kies in dat geval voor een leverancier die het apparaat ook kan onderhouden of keuren, wel zo makkelijk.

Alle machines moeten voldoen aan de veiligheidseisen zoals beschreven in de Arbowet. De Arbowetgeving vereist veiligheidsinstructies voor gevaarlijke (snij)machines. Deze instructie kan uitgevoerd worden door de leverancier van het apparaat, maar kan ook zelf gedaan worden. Laat je medewerkers ook de gebruiksaanwijzing lezen, daar staat ten slotte alles in. Een juiste en complete instructie zorgt naast veiligheid natuurlijk ook voor goed vakmanschap.

De ergonomie van de machine of het instrument (optimaal bewegingsgemak) is eveneens belangrijk. Vooral als men langdurig met het apparaat werkt.

Nieuwe risico’s

Wat nogal eens vergeten wordt is dat nieuwe apparaten nieuwe risico’s kunnen vormen op het gebied van arbeidsveiligheid én voedselveiligheid. Vergeet daarom niet om de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en de HACCP risico- en gevarenanalyse hierop kritisch door te nemen. Scheelt een hoop fouten.

Yvon Bemelman

Yvon Bemelman is management consultant bij Condor-­Consultancy en werkt sinds 1995 als zelfstandigwerkend professional op het gebied van kwaliteitszorg(en), de ­Warenwet en Europese ­wetgeving (food).

Altijd op de hoogte blijven?