Vuile paling is foute boel

14 juli 2017

Mensen die geregeld paling uit verontreinigde wateren eten, lopen een reëel gezondheidsrisico. Vooral dioxine doet kwaad. Belgische onderzoekers waarschuwen. In Nederland is commerciële palingvisserij in vervuild water verboden.

Cécile Janssen - Foodlog

Paling-300x201 Dat schreef ons toxicoloog Tinka Murk, naar aanleiding van het artikel over de vervuilde riviervis en paling in de Belgische rivieren.

De Belgische bioloog Claude Delpaire refereerde al aan het werk van Murk: "In Nederland heeft men vorig jaar het bloed onderzocht van mensen die geregeld wilde paling eten. Het dioxinegehalte bleek tot tien keer hoger te liggen dan dat bij wie geen paling eet", zei Belpaire in De Standaard.

Palingeters

Murk onderzocht met een internationaal team van wetenschappers de gehalten aan vervuilende stoffen in het bloed van palingconsumenten. Van 80 mannen van 40 tot 70 jaar die regelmatig paling aten of hadden gegeten - minimaal één keer per maand 150 gram - stelden ze vast waar de paling vandaan kwam en wat er aan vervuilende stoffen (POPs, persistent organic polluants) in hun bloed te meten was. POPs zijn slecht afbreekbare organische stoffen die accumuleren in het milieu en in de voedselketen, vooral in vetten.

Bij mensen die paling uit verontreinigde gebieden aten, was het "heel erg foute boel", schrijft Murk. "Consumptie van paling uit verontreinigde rivieren leidde tot 2,5 - 10 keer zo hoge niveaus van dioxine, PCB's en PFAS's. Bij mensen die paling aten uit gebieden die aan de norm voldoen en uit de palingkweek waren de gehalten in het bloed van de proefpersonen "in beide gevallen OK". De gehalten aan POPs overschreden de gezondheidslimieten. Dat kan tot endocriene verstoringen, kanker en neurologische problemen leiden.

Verbod

In Nederland geldt sinds 2011 een verbod op palingvisserij in de Rijn-Maas delta. Het onderzoek bevestigt dat het verbod terecht is ingesteld en dat de gezondheidsrisico's, die op basis van een risicoanalyse waren ingeschat, reëel zijn. In België is er geen sprake van een verbod, alleen een aanbeveling om vis uit vervuilde delta's niet te consumeren. Sportvissers lijken zich daar niets van aan te trekken, zodat strengere maatregelen aan te bevelen zijn, onderstrepen Murk c.s. in hun onderzoek.

Altijd op de hoogte blijven?