Viswinkelbedrijf ontkomt aan kaalslag bij foodspeciaalzaken

25 april 2023 Ron Duijkers Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV)

Begin 2023 waren er 745 bedrijven die één of meer viswinkels exploiteren, tegenover 770 een jaar eerder. Ook het aantal visgroot­handels nam af. In de visverwerkende industrie steeg het aantal juist. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data. 

Relatief de grootste bedrijfs­afname onder Nederlandse viswinkels vond in 2022 plaats bij de groep middelgrote visbedrijven. Van de visbedrijven met een personeelsbestand van 10 tot 20 werk­zame personen waren er begin 2023 vijf minder (-14,3 procent) dan begin 2022. Het aantal allergrootste en allerkleinste visbedrijven bleef in 2022 ongewijzigd. Van de groep visbedrijven met 20 of meer werkzame personen waren er zowel aan het begin als aan het eind van 2022 in totaal 5. Hetzelfde geldt voor het aantal eenpitters onder de visbedrijven. Het aantal visbedrijven met slechts 1 werk­zame persoon bleef stabiel. Zowel aan het begin als het eind van 2022 bedroeg hun totaal aantal 160 bedrijven.  

Stijging in tien jaar tijd

Ondanks de lichte daling in 2022 nam het aantal viswinkelbedrijven in tien jaar tijd per saldo met ruim 2 procent toe. Waren er in 2013 in totaal 730 bedrijven, in 2023 was dit aantal opgelopen tot 745. De viswinkelbedrijven zijn hiermee ontkomen aan de verdere kaalslag die in vele andere food-­speciaal branches heeft plaatsgevonden. Zo daalde het aantal groentewinkel­bedrijven de afgelopen tien jaar met 27,8 procent en het aantal slagers- en poelierbedrijven met 12,2. Het aantal slijterbedrijven daarentegen steeg wel in de afgelopen tien jaar en meer (+ 8,5 procent) dan het aantal vis­winkelbedrijven.

Meer visverwerkende industrie

Van alle vis-gerelateerde branches in de Nederlandse economie is het aantal bedrijven in de visverwerkende industrie de laatste tien jaar het meest gestegen. In de periode 2013-2023 nam hun aantal met 22,2 procent toe van 135 in 2013 tot 165 begin 2023. Vooral het aantal éénpersoonsbedrijven groeide deze periode sterk van 45 in 2013 tot 85 begin 2023 (+88,9 procent).

Minder groothandelsbedrijven

In de afgelopen tien jaar daalde het aantal groothandelsbedrijven in vis. Begin 2023 waren er nog 465 bedrijven over van de 500 die begin 2022 als visgroothandel actief waren (-7,0 procent). Vergeleken met de 485 groothandelaren in vis in 2013, bedraagt de daling tot begin 2023 twintig bedrijven, -4,1 procent van het totaal aantal bedrijven.

Altijd op de hoogte blijven?