Met goede moed richten we ons op een jaar waarin live activiteiten weer tot de mogelijkheden gaan behoren. Een van de hoogtepunten van het jaar is de jaarlijkse start van het haringseizoen. De Hollandse Nieuwe, vangst 2021, zal vanaf woensdag 16 juni weer overal verkrijgbaar zijn. Op de dag ervoor, dinsdag 15 juni, zal de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe plaatsvinden.

In aanloop naar het nieuwe haringseizoen ontwikkelt het Nederlands Visbureau opnieuw een nieuwskrant voor de handelaren met nadere informatie over de activiteiten evenals de bestelmogelijkheid van promotiemateriaal voor op de winkelvloer, in horecagelegenheid. Naast de vertrouwde uitingen wordt nieuw promotiemateriaal gemaakt. Deze nieuwskrant wordt eind april verspreid.

Magazine Visculinair

Visculinair voorjaar 2021

Tijdens de tweede lockdown zijn meer mensen thuis vaker en langer aan de slag gegaan in de keuken.
Tegelijkertijd werd de visdetaillist meer bezocht door consumenten die thuis smakelijk wilden eten. Om hen te inspireren en waardering voor hun klantentrouw te tonen, is het magazine Visculinair als voorjaarsuitgave beschikbaar.

Taste the Ocean

makrelen spies_foto Visbureau

Het Nederlands Visbureau is actief om nieuwe promotiecampagnes in te vullen. Ondanks de daarmee gepaard gaande administratieve lastendruk worden projecten ingediend voor steun vanuit de Europese Unie (EU). Een van de gehonoreerde projecten betreft makreelpromotie. Naast het afzetland Polen zal het Nederlands Visbureau ook een promotieactie in Nederland invullen. Houd ons in de gaten. Samen met de Nederlandse vertegenwoordigers van de EU wordt een Nederlandse promotie voorbereid onder de paraplu ‘Taste the Ocean’. In negen verschillende landen promoten bekende chefs hun recept met gebruik van een vis van dichtbij en verwijzen naar de achtergronden van een verantwoorde visserij. In Nederland is de aftrap voorzien in de tweede helft van april, waaraan sterrenchef Stefan van Sprang zal meewerken.

Altijd op de hoogte blijven?