Schoenen te koop!

4 juli 2023 Smit en Smit Advocaten Riyan Ong via Unsplash

Uit de vele ontslagzaken die wij behandelen, blijkt dat er werknemers zijn die het niet zo nauw nemen met de regels en er niet voor terugdeinzen om, soms echt inventief, voor hun eigen gewin te gaan. 

In een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland speelde zich het volgende af. Een werkneemster was al ruim vijftien jaar in dienst bij een groothandel in schoenen. De werkgever heeft in Nederland een showroom waar zakelijke klanten de schoenencollecties kunnen bekijken en inkopen. De werkneemster was hoofdverantwoordelijk voor het verkoopproces van kinderschoenen.  

Verkoop via Vinted

Op enig moment merkt de werkgever dat deze werkneemster zonder toestemming of medeweten van werkgever bedrijfseigendommen (lees: schoenen) via Vinted, een digitaal platform voor de verkoop van kleding en schoeisel, te koop aanbiedt en verkoopt. Hierop stelde de werkgever een onderzoek in. Daaruit bleek dat de werkneemster gedurende enige jaren en via verschillende accounts, mogelijk 300 paar schoenen op deze slinkse wijze had verkocht. 
Een onderdeel van het onderzoek van werkgever was dat zij ook een anonieme aankoop van een paar kinderschoenen via Vinted deed. Nadat de bestelling bij de werkgever was afgeleverd, is de werkneemster gelijk diezelfde dag (dat was op een vrijdag) op non-actief gesteld. De werkneemster is vervolgens na het weekend op staande voet ontslagen. 

Procedure en tegenverzoek

De werkneemster liet het er niet bij zitten en startte – met lood in de schoenen? – een procedure tegen de werkgever. De werkneemster wilde dat de rechter het ontslag vernietigde en vorderde onder meer dat zij weer terug aan het werk mocht en loondoorbetaling. De werkgever vroeg op haar beurt aan de rechter (door middel van een zogeheten tegenverzoek) om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster te ontbinden, voor het geval het gegeven ontslag op staande voet geen stand zou houden (dus als het ontslag als niet rechtsgeldig zou worden beoordeeld).

Dringende reden voor ontslag

De kantonrechter overweegt hierover dat het zonder toestemming van de werkgever wegnemen van bedrijfseigendommen moet worden beschouwd als diefstal. Wanneer een werknemer zich hieraan schuldig maakt, levert dit voor de werkgever een dringende reden voor ontslag op. De door de werkneemster aangevoerde omstandigheid dat de schoenen toch wel weggegooid zouden worden, maakte dit niet anders. Het goed werknemerschap was ver te zoeken, het vertrouwen in haar ook.  

Op staande voet

De door de werkneemster opgevoerde persoonlijke omstandigheden brachten geen wijziging in het oordeel van de kantonrechter. Uit het voorgaande volgt dat werkgever zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat met het wegnemen en verkopen van bedrijfseigendommen door de werkneemster sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De werkneemster stond uiteindelijk met lege handen.

Ik zou niet in de schoenen van deze werkneemster willen staan! 

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten. 

Altijd op de hoogte blijven?