Kwaliteitsimpuls voor aanlanden schol

26 mei 2020 Willem M. den Heijer

De LT-295 van de broers De Boer op volle zee (Foto: Willem M. den Heijer).

De Urkse scholvissers Rense en Johannes de Boer hebben met hun nieuwe LT-295 gekozen voor de twinrigvisserij. Deze vangstmethode vergt relatief minder brandstof en je kunt per uur een groter areaal bevissen. Bovendien is efficiënte visverwerking aan boord van de nieuwe kotter mogelijk. Dat komt de (aanvangs)kwaliteit van de schol ten goede.

Schol is in volume het belangrijkste exportproduct voor de Nederlandse vissers. De jaren dat schol als bulkproduct werd aangeland en flinke partijen schol IV bij een te ruime aanlanding vaak doordraaiden, liggen ver achter ons.
In schril contrast met de enorme hoeveelheid schol die er volgens de biologen in de Noordzee rondzwemt, laat de aanvoer het de laatste jaren opvallend afweten. Een goede kwaliteit aanlanden is daarom van groot belang.

Meer speelruimte

Bij de meeste vissers is het al lang doorgedrongen dat kwaliteit de opbrengst kan beïnvloeden. Hoewel vraag en aanbod in grote mate de prijs bepalen, kan betere kwaliteit een voordelige prijs voor de visser opleveren. Daar heeft de visser profijt van en de koper heeft wat meer rek als het gaat om de tijdsduur van de verwerking en bewerking van het product. De vershandel is er nog het meest bij gebaat. Een adequate behandeling aan boord biedt de koper immers veel meer speelruimte. De vis kan min of meer makkelijker tegen een stootje bij een gunstige aanvangskwaliteit.

Echte Scholvissers

Twinrig vangstverwerking Schol_Willem den Heijer

De vangstverwerkingsinstallatie met aan de bovenkant de verschillende compartimenten voor de gestripte vis (Foto: Willem M. den Heijer).

Op de visafslag van Urk wordt jaarlijks de meeste schol aangevoerd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de vissersplaatsen in zuidwest Nederland, waar tong de belangrijkste doelsoort is, komen de meeste scholvissers uit Urk. Zo ook de broers Rense en Johannes de Boer. Na een fikse tegenvaller is dit voorjaar hun nieuwe onder Britse vlag opererende LT-295 ‘Jonge Johannes’ in de vaart gekomen. Beide broers zijn echte scholvissers. Met de nieuwe LT-295 hebben zij gekozen voor de toepassing van een andere vangstmethode: de twinrigvisserij. De gebruikelijke boomkormethode hanteren ze nog wel met hun andere kotter waarmee ze op schol vissen: de 44 meter lange UK-195 ‘Noorderhaaks’.

Twinrigvisserij

Qua contouren wijkt de LT-295, die bij Maaskant Shipyards in Stellendam gebouwd is, volledig af van de 26 jaar oude boomkorkotter UK-195. Inwendig is de indeling van de accommodatie, het verwerkingsdek en visruim al helemaal onvergelijkbaar, mede ingegeven door de vangstmethode: de twinrigvisserij.
Dit is een methode waarmee minder snel door het water gevist hoeft te worden en die daardoor relatief minder brandstof vergt en per uur een groter areaal bevist. De gevangen vis verkeert bovendien in een betere staat, hoewel dat laatste niet altijd een garantie hoeft te zijn voor een beter product. De behandeling aan boord des te meer. Daar is bij de bouw van de LT-295 veel aandacht aan geschonken.

Vangstverwerking

Weegsysteem Schol_Willem den heijer

Het dubbele weegsysteem met beeldschermen in het visruim (Foto: Willem M. den Heijer).

Aan boord van de LT-295 gaat het erom dat de schol zo efficiënt mogelijk verwerkt wordt. De 32 meter lange twinrigger beschikt over een vangstverwerkingsinstallatie, een spoelmachine en een catch management-weegsysteem die afkomstig zijn van de Visserij Coöperatie Urk (VCU). Dit bedrijf heeft de afgelopen jaren op meerdere nieuwbouwschepen de vangstverwerking verzorgd en kan dus bogen op de nodige ervaring.
Overigens is bij het ontwerpen van zo’n installatie de inbreng van de opdrachtgever niet gering. In dit geval hebben de beide broers hun wensen nadrukkelijk neergelegd bij de VCU om tot een ideaal concept te komen waardoor sprake is van een optimale behandeling.

Barcode

De spoeltrommel is een soort bubbelbad dat zich onder de vangstverwerker bevindt. Zodra de schol gestript is, verdwijnt deze in een reeks kleinere compartimenten die elk afzonderlijk in verbinding staan met de spoeltrommel. Vanuit de spoeltrommel, met water en lucht (vandaar de bubbels), gaat de gestripte en gespoelde schol naar een schacht die eindigt in het visruim. Daar bevinden zich twee weegsystemen, waarvan de pc’s met beeldscherm in het stuurhuis staan. Het systeem noteert onder andere het gewicht, de soort en de vangstlocatie. Uit de printer rolt een sticker met een barcode die op de kist geplakt wordt. Middels die barcode kan elke handelaar de informatie verkrijgen, die vereist is.

Altijd op de hoogte blijven?