Het is alweer drie jaar geleden dat voor het laatst een (fysieke) nieuw­jaars­receptie van het Nederlands Visbureau plaats­vond. Hoog tijd voor een terugblik op de activiteiten, aldus Agnes Leewis tijdens de bijeenkomst in kasteel Wittenberg op 10 januari. Hieronder de integrale tekst van haar presentatie.

In het vroege voorjaar 2020 leek de wereld opeens stil te staan. We weten allemaal nog dat iedereen werd geacht thuis te blijven vanwege de pandemie. Ik heb Mark Rutte kunnen overtuigen dat ook het Nederlands Visbureau een essentiële functie vervult voor ons land. Onze kantoorruimte werd aangepast en we hebben alle dagen ons werk in Scheveningen voortgezet.

De werkzaamheden via telefoon, e-mail en social media konden gewoon doorgaan en ons magazine Visculinair werd geproduceerd voor met name de visdetailhandel, die grotendeels kon doordraaien. Ook de productie van onze basisinformatie ging door. Live activiteiten werden vervangen door ad-hoc alternatieven. Ik licht graag een aantal activiteiten uit.

Eerste vaatje haring

De start van het seizoen Hollandse Nieuwe was in aantocht, maar een veiling met een zaal vol mensen was geen optie. Het eerste vaatje haring werd toen aangeboden aan de IC-medewerkers in de persoon van Ernst Kuipers en Diederik Gommers. Dit heeft ons qua publiciteit geen windeieren gelegd. In 2021 werden de GGD-medewerkers in de piek van de vaccinatietijd verblijd met de Hollandse Nieuwe. Afgelopen jaar konden we weer met veel mensen bijeenkomen. Een succesvolle veiling was het gevolg, mede dankzij de inbreng van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten die haar 40-jarig jubileum vierde.

Een ander thema dat ons veel bezighield was de Seafood Expo Global. Juist toen de laatste editie in Brussel zou plaatsvinden, werd de lockdown een feit. Uitstel op uitstel volgde en uiteindelijk was er de uitdaging een mooie plaats te veroveren op de nieuwe locatie in Barcelona. Ondanks de begrijpelijke terughoudendheid van bedrijven zijn we erin geslaagd de Nederlandse deelnemers het afgelopen jaar te huisvesten op een prominente plek. En, de komende editie in april zal het paviljoen zijn uitgebreid met nog meer deelnemers.

Vetgoede vis

Een promotiecampagne voor makreel in zowel Nederland als Polen is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met EU-steun. Veel beoogde live activiteiten konden we wel vergeten dus wijzigingsvoorstellen richting RVO volgden elkaar op. In Nederland werd onder meer gekozen voor een mooie promotie in tal van tram- en bushokjes in het land.

Of dit een waardevolle vispromotie betrof? Nou, ik kan u melden dat niet alleen het grote publiek deze boodschap goed tot zich heeft gekregen. Zelfs in de Tweede Kamer leidde de campagne tot kritiek aan landbouwminister Staghouwer, die zich haastte te melden dat de goedkeuring al gegeven was, maar in de toekomst elke vorm van subsidie voor vis (en vlees) zou worden vermeden.

Vervolgens kwamen er brieven van de Reclame Code Commissie die een pak aan A4-tjes aan antwoorden vereisten. Want zeggen dat makreel goed, gezond en verantwoord is, dat moet je wel uitleggen. Hoe actueel is de bushokjesreclame is, is u in de eerste weken van januari vast niet ontgaan. Vanuit het Visbureau was snelle repliek naar verschillende media vereist.

Consument van de toekomst

Op dit moment loopt nog het EU-project ‘Een school vol vis’, gericht op vooral de bovenbouw van basisscholen, in samenwerking met de visdetailhandel. Doel is het komend half jaar nog zoveel mogelijk visconsumenten van de toekomst te bereiken met vooral een gastles.

Van álle activiteiten hebben we een compilatie opgetekend in een kort jaarverslag, dat in digitale vorm is te lezen via de website www.visbureau.nl. Naast een terugblik over het afgelopen jaar en een vooruitblik bevat het jaarverslag een flink aantal lege bladzijden. Hoe die worden ingevuld is aan ú! 

Visbureau_logo

Altijd op de hoogte blijven?