Gemiddeld genomen

5 juli 2022 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Voor mensen met een wisselend inkomen bestaat er een interessante mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen en zo inkomstenbelasting terug te ontvangen.

Middeling is voordelig omdat zo de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan worden beperkt. Het kabinet gaat de middelingsregeling op termijn afschaffen. Als reden wordt aangegeven, dat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Door de coronapandemie zijn er veel belastingplichtigen met een sterk wisselend inkomen. Ook bij sterk fluctuerende winsten in een onderneming kan een middelingsverzoek veel opleveren. Daarnaast is middeling vaak mogelijk in het geval van een staking van de onderneming met een hoge belaste stakingswinst ten opzichte van de resultaten van andere jaren.

Hoe werkt het?

Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Bij de herrekening van de belasting over het inkomen uit werk en woning wordt geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Inkomens in box 1 over de periode 2018 tot en met 2020 van bijvoorbeeld € 140.000, € 20.000 en € 5.000 worden gezamenlijk voor € 10.656 zwaarder belast dan wanneer het inkomen over deze jaren ieder jaar € 55.000 zou bedragen. Dit verschil kan op € 545 na terugontvangen worden. In bovenstaand voorbeeld levert middeling dus € 10.656 -/- € 545 ofwel € 10.111 op. Bij een verzoek aan de Belastingdienst hoeft geen berekening meegeleverd te worden. Wel moet je aangegeven over welke jaren er gemiddeld moet worden. Je kunt namelijk niet een jaar meerdere keren in een middelingsverzoek meenemen. Het middelingsverzoek moet uiterlijk 36 maanden, nadat alle aanslagen onherroepelijk vaststaan, worden ingediend. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Verliesverrekening

Veel mensen beseffen niet dat door verliesverrekening een middeling over voorgaande jaren interessant kan zijn. Verliesjaren worden voor de middeling op nihil gesteld. Het is dus niet mogelijk om te rekenen met negatieve inkomens. Dat is logisch, omdat negatieve inkomens door verliesverrekening al verrekend worden met jaren met een positief inkomen. Als een middelingsteruggaaf ontvangen is, en later blijkt dat het inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) van 1 jaar of meer jaren uit het middelingstijdvak niet juist is vastgesteld, wordt dat door de Belastingdienst gecorrigeerd. Afhankelijk van het jaar dat wordt verhoogd of verlaagd, kan de middeling hoger of lager uitvallen.

Laatste periode van middeling

Het laatste tijdvak dat gemiddeld kan worden, is 2022-2023-2024. Heeft u sterk wisselende inkomens en maakte u nog niet eerder middelingsberekeningen, dan is het raadzaam om dat alsnog te doen. Wij denken graag met u mee over uw situatie. Neem eens contact met ons op!

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel

Altijd op de hoogte blijven?