Echtscheiding van een ondernemer

20 oktober 2023 Smit en Smit Advocaten Engin Akyurt via Unsplash
Een echtscheiding gaat niet alleen gepaard met veel emoties maar ook met veel regelwerk. Als er ook nog een eigen bedrijf bij de scheiding is betrokken, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Waar te beginnen en waar aan te denken?

Allereerst is het van belang dat u zich laat adviseren door een echtscheidingsadvocaat. Deze advocaat kan structuur aanbrengen in het scheidingstraject en u bijstaan in een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Uiteraard kan er ook voor mediation worden gekozen, maar het is hoe dan ook van belang dat u (beiden) gedegen wordt geadviseerd over de juridische positie. Let erop dat niet elke advocaat of mediator beschikt over de juiste opleidingsachtergrond om een echtscheiding in goede banen te kunnen leiden.

In alle echtscheidingen moet in onze optiek het belang van de kinderen voorop staan. Er dient daarom een gedegen zorgregeling te worden afgesproken en er moeten afspraken gemaakt worden over alle belangrijke aspecten van het leven van uw kinderen over de komende jaren, waaronder uiteraard het financiële aspect. Wie draagt welke kosten en voor hoe lang? Waar gaan de kinderen wonen? Welke school wilt u uitkiezen voor de kinderen en wie neemt daarover de beslissingen?

Zodra deze afspraken in kaart zijn gebracht, kan er worden gekeken naar het vermogen dat mogelijk verdeeld moet worden. Een eerste vraag hierbij is welk huwelijksvermogensregime op de naderende scheiding van toepassing is. Zijn jullie ooit getrouwd onder het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Is op het huwelijk het ‘nieuwe’ huwelijksgoederenregime van toepassing of bent u onder de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen gehuwd? Dit is van invloed op de wijze waarop verdeeld moet worden.

In tegenstelling tot een reguliere echtscheidingsprocedure, heeft de ondernemer veelal meer vermogen te verdelen bij een scheiding. Er kan sprake zijn van een eenmanszaak of een vennootschap waarvan de aandelen voor verrekening of verdeling in aanmerking komen. Daarnaast kan het de vraag zijn wie de onderneming zal voortzetten als jullie beiden verbonden zijn aan de onderneming. In het kader van de scheiding zal er in de meeste gevallen een bedrijfswaardering moeten komen en zal deze waarde tussen beide echtelieden moeten worden verdeeld, volgens de regels van het regime waaronder u bent gehuwd. 

Alimentatieverplichting

Voor zover er sprake is van een alimentatieverplichting jegens ex-partner en/of kinderen, geldt dat dit voor ondernemers ook complexer is dan voor iemand in loondienst. Er kunnen discussies ontstaan over het inkomen dat wordt of kan worden genoten uit het bedrijf. Bij een directeur groot aandeelhouder geldt immers dat die zelf kan bepalen welk inkomen hij of zij uit de onderneming ‘haalt’. Hoe zit het dan met de winsten die in de BV worden gestald? Het is altijd van belang een officiële alimentatieberekening te laten opstellen om verrassingen in de toekomst te voorkomen.

Tot slot dienen meestal ook nog afspraken te worden gemaakt over de verdeling van het opgebouwde pensioen en van andere vermogensaspecten, bijvoorbeeld de inboedel, het huis, de bankrekeningen en al het overige dat bij een verdeling moet worden betrokken.

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten. 

logo-smit-en-smit-300x175  
Smit en Smit Advocaten

Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?