De vis wordt duur betaald

21 april 2022 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Steeds minder visgronden, dure gasolie en een ban op innovatieve vangstmethoden zorgen ervoor dat veel visserijbedrijven in zwaar weer verkeren. Is er een win-win oplossing mogelijk voor visser, detailhandel en consument?

De drie partijen in de visserijketen (de aanvoerders, afslagen en handel/verwerking) hebben half maart samen een tijdelijke brandstof-prijstoeslag-regeling uitgewerkt om visserijbedrijven te steunen, die te lijden hebben onder de gestegen brandstofprijs. Doel van deze regeling is ook om de consument te kunnen blijven voorzien van vis. Minder aanvoer van vis door kotters als gevolg van dure gasolie heeft een prijsverhogend effect op vis(producten) in de detailhandel.

Vis is gezond

Vis is niet voor niets opgenomen in de schijf van vijf. Wekelijkse visconsumptie draagt bij aan de gezondheid van mensen en daarmee aan de samenleving als geheel. “Eet meer vis” is dan ook zeker geen goedkoop verkooppraatje. De overheid onderstreept ook het belang van gezond eten. Ongezond gedrag (zoals roken, overmatig alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde voeding) is de oorzaak van bijna 20 procent van de ziektelast en 9 miljard euro aan zorguitgaven.

Prijs bepaalt voedselkeuze

Prijs is een van de factoren die voedselkeuze bepaalt. Onderzoek heeft aangetoond dat een prijsverlaging van groente en fruit met 10-30 procent effectief kan zijn om de consumptie van groente en fruit te verhogen. Ik durf de stelling aan, dat dit ook van toepassing is op de consumptie van vis.
Onderdeel van de prijs is ook de hoogte van de btw. Net als andere belastingen is ook de btw in eerste instantie bedoeld ter financiering van overheidsuitgaven. Belastingen worden echter ook ingezet om bepaalde doelen te bereiken. Effecten op de gezondheid is daarvan een voorbeeld. Onderzoek van
het WHO toont aan dat het verlagen of verhogen (suikertaks) van invloed is op de toe- of afname van voedselconsumptie.

Pleidooi aanpassing btw

Op 1 januari 2019 is het lage btw tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze verhoging is ook gaan gelden voor levensmiddelen. Vorig jaar is een verkennend onderzoek gedaan door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke mogelijkheden er zijn voor een btw-verlaging op groente en fruit. Helaas is een verlaagd btw-tarief van 0% op grond van de huidige btw-richtlijn niet mogelijk. Lidstaten mogen één of twee verlaagde btw-tarieven toepassen van ten minste 5% op bepaalde goederen of diensten. Toevoeging van nog een laag btw tarief is vanwege het huidige IT-aangiftesysteem op dit moment helaas niet mogelijk. Ook zal het een behoorlijke klus zijn om te bepalen welke producten dan onder het verlaagde tarief zouden mogen vallen.

Uiteraard is het zaak om de prijsdaling ten gunste te doen komen van de consument. De praktische bezwaren wegen niet op tegen de voordelen van aanpassing. Daarom: verlaag de btw en eet meer vis!

Profinis
Gerrit van den Berg

Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel

Altijd op de hoogte blijven?